Bojová sebeobrana

Tento kurz je odborným výcvikem praktických technik a dovednosti pro použití při služebních zákrocích a bojové sebeobrany ozbrojených složek.

View more

Close Quarters Battle (CQB)

Tématem kurzu je taktika boje uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost. Kurz probíhá v cvičném několikapatrovém objektu.

View more

Taktická práce na laně

Tento kurz je výcvikem práce na laně pro bezpečnostní složky. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou výuku v několikapatrovém školním objektu. Kurz je určen pro zájemce o způsoby práce na laně, které používají zásahové jednotky Policie a Armády.

Zobrazit podrobnosti

Zelená taktika

Tento kurz je výcvikem armádních taktických činností v otevřeném prostoru zaměřený na základy dovedností jednotlivce, dvoučlenného a vícečlenných družstev. Základy efektivního maskování, reakce na bojové situace, plánování a provádění vlastní bojové taktiky.

View more