Tento kurz je rozdělen do tří úrovní. Absolvování jedné úrovně probíhá formou celodenního zaměstnání.

Tématem kurzu je taktika boje uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost. Kurz probíhá v cvičném několikapatrovém objektu.

Kapacita: 16 osob
Délka trvání: 8-10 hodin / úroveň
Úrovně: I. / II. / III.
Cena: 1 500 Kč / osoba / úroveň

Tento kurz je rozdělen do tří úrovní a to - I. / II. / III.
Absolvování jedné úrovně probíhá formou celodenního zaměstnání a zabere osm až deset hodin podle toho, jak rychle si dokáží kurzanti osvojit probírané dovednosti.
Každá úroveň, tedy jeden kurz, je samostatné celodenní zaměstnání a jeho náplní je naučit kurzanty postupy boje v budovách. Tento kurz navazuje ve svých fázích i na dovednosti práce na laně.

Úroveň I.

První úroveň kurzu je zaměřená na výuku základních postupů. Přiblížení k budově, pohyb po chodbách, vnikání do místností a jejich čištění.
Absolventi se nejdříve seznámí s teorií a použitím potřebného vybavení. Zbývající části jsou praktické nácviky včetně využití stresového faktoru.

Úroveň II.

Náplní kurzu je opakování témat z první úrovně kurzu. Výcvik pohybu celého týmu. Procvičování nenadálých situací, zaplavení objektu. Nácvik spojení činností několika týmů. Modelové situace s terči a figuranty s využitím cvičné airsoft střelby. Použití akustických a nástrahových prostředků. Nácvik eskort a práce s rukojmími.

Úroveň III.

Opakování témat z předešlých úrovní kurzů. Nácvik dovedností s využitím práce na laně. Nácvik zadáním praktické situace. Kurz je zakončen simulací kompletního zásahu, včetně přípravy, plánování, vyhodnocování a zvládnutí postupů.

Povinné vybavení:

 • pevná vysoká obuv (kanady apod.)
 • oděv vhodný pro tuto činnost (maskáče, policejní kombinéza apod.)
 • ochrana očí
 • krátká i dlouhá airsoftová zbraň (po předchozí domluvě lze zapůjčit na místě)

Doporučené vybavení:

 • rukavice
 • vhodná přilba
 • taktická svítilna
 • taktické vybavení jako jsou balistické vesty apod.
 • kukla
 • chrániče kolen
 • vlastní lezecké vybavení (pouze pro úroveň III.)