Tento kurz je rozdělen do tří úrovní. Absolvování jedné úrovně probíhá formou celodenního zaměstnání. Tento kurz je odborným výcvikem praktických technik a dovednosti pro použití při služebních zákrocích a bojové sebeobrany ozbrojených složek.

Kapacita: 16 osob
Délka trvání: 8-10 hodin/úroveň
Úrovně: I. / II. / III.
Cena: 1 500 Kč/osoba/úroveň

Absolvování jedné úrovně probíhá formou celodenního zaměstnání a zabere osm až dvanáct hodin podle toho, jak rychle si dokáži kurzanti osvojit probírané dovednosti.

Kurz probíhá v tělocvičně v obci Lipník nedaleko Milovic. Seminář je souhrnný balík jednotlivých dovedností, které se probírají zvlášť a poté jako celek po úspěšném složení závěrečných zkoušek, jsou ohodnoceny uznávaným a platným certifikátem ozbrojených složek.

Účastník se naučí jak praktické dovednosti, tak i právní normy spojené s použitím bojových technik a jeho následků. Tento kurz obsahuje výuku technik boje z blízka určený pro jednotky speciálního určení a pořádkové složky. Kurz se zaměřuje na psychickou odolnost a schopnost reagovat v krizových situacích. Je zaměřen na sebepoznání svých schopností, být vystaven nutnosti včasně reagovat a zasáhnout

Kurz obsahuje:

  • Způsoby napadení
  • Obrana proti napadení
  • Poutání a znehybňování
  • Páky a odváděcí techniky
  • Použití speciálních skrytých zbraní
  • Vystupování v krizových situacích

Kurzy jsou určeny pro absolventy s dostatečnou morální vyspělostí. Kurz je prováděn ve standardním režimu ozbrojených složek a je zaměřen na duševní i fyzické odhodlání jednotlivce. Kurz je bolestivý a náročný. Krom samotných profesních cvičení bude probíhat tak, jak je zvykem u jednotek ozbrojených složek.

Instruktoři tohoto kurzu jsou bývalí profesionální členové ozbrojených složek z prestižních bojových útvarů, kteří jsou zvyklí pracovat s profesionály.