Dne 16.7.2016 proběhla v areálu bývalého muničního skladu Kozí Hřbety revitalizační brigáda. Z prostoru skladovacího objektu a jeho okolí byla odstraněna veškerá náletová zeleň a posečena tráva. Všem zúčastněným touto cestou velice děkujeme.

Společnými silami se podařilo uklidit černou skládku v lesích bývalého vojenského prostoru Milovice - Mladá a nebezpečný odpad na pastvinách divokých koní v Milovicích.