Určen pro úplné začátečníky, jenž nemají s topografií žádné zkušenosti, nebo si je chtějí osvěžit. Malá fyzická zátěž (převážně jen pochod s malým batohem)

Cíle kurzu:

Náplň kurzu:

Co s sebou?

 

Termín kurzu: 3.-5.11.2017
Čas příjezdu: do 20:00 hod
Maximální počet účastníků: 30
Místo příjezdu: VÚ 6142 (74.Lmopr Bučovice)
Cena kurzu: 500Kč. (v ceně je teplý sobotní oběd (guláš) + večeře (klobásy))

 

Orientační harmonogram kurzu:

Pátek 3. 11. 2017

Sobota 4. 11. 2017

Neděle

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu (dle přání účastníků lze prodloužit zdravotní část nebo přidat další pochod).

 

Topografický kurz je rozdělen do třech úrovní.

První úroveň má za cíl naučit jedince práci s mapou, orientaci v přírodě a vyčítání souřadnic. Zde se klade důraz na naučení probírané látky.

Druhá úroveň je poněkud fyzicky náročnější. Zde se naučíte plánování trasy a samozřejmě si ji i vyzkoušíte, čekají vás úkoly na stanovištích a po cestě i nástřely.

Třetí úroveň prověří jedince po všech stránkách. Na začátku kurzu odevzdáte veškeré věci, vysadíme Vás v neznámém terénu s mapou, buzolou a topografickým pravítkem. Vaším úkolem bude se dostat na kontrolní body, kde budete podrobeni různým zkouškám (buď budete odměněni, nebo potrestání J ). Celou dobu budete mít u sebe zapečetěný mobil (pro případ nouze) a gps lokátor. Stresujícím faktorem bude i čas, kterého nebudete mít mnoho.

Jako bonus při první a druhé úrovni vás čeká praktická část ze zdravotní.

Doporučujeme si projít kurzy od úrovně 1 až po 3. V případě zájmu o vyšší úroveň, bez absolvování předešlé, se podrobíte testu (abychom si ověřili, že máte potřebné znalosti ke zvládnutí kurzu)

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ